Blog Magazin

Ekipa blog.co.yu na konferenciji E-trgovina 2008

blog | 17 April, 2008 23:00

Deo uredništva blog.rs će prisustvovati prva dva dana na konferenciji E-trgovina 2008 na Paliću. Na ovoj stranici možete pratiti dešavanja na konferenciji, koja ćemo hronološki objavljivati. Pored samih informacija o dešavanju objavićemo i nekoliko kraćih video fajlova, gde ćete moći da pogledate atmosferu sa konferencije.

 

17:00

Prvi deo, prvog dana konferencije je završen, i veliki broj učesnika i predavača se uputio na pauzu. Neko je koristi da podmiri potrebu da omasti brk (uhhh što se dobro jelo Laughing), a neko i da upozna do sada virtuelne prijatelje.

U ovom prvom delu preovladavala je priča o elektronskim prodavnicama, korišćenju platnih kartica u plaćanju preko Interneta i praktična iskustva velikih kompanija koje su realizovale ove sisteme. Povela se interesantna diskusija o tome ko je prvi uveo ovaj sistem u svoje poslovanje.

Uskoro očekujte nekoliko slika i video materijal.

21:40

Drugi deo konferencija za ekipu blog.rs-a protekao je u neformalnoj atmosferi. Iskoristili smo priliku da upoznamo mnoge do sada samo „virtuelne“ prijatelje kao i dosadašnje, a nadamo se i buduće saradnike. U ovom neformalnom upoznavanju i leži u stvari draž ovakvih konferencija, kada učesnici dobiju priliku za direktne i konkretne razgovore. Takođe neretko se ostvari i direktna saradnja. Ekipa blog.rs-a vodila je više nego konstruktivne razgovore u cilju realizacije novih ideja kao i zaokruživanje saradnje sa što većim brojem potencijalnih saradnika. Za kraj ovog izveštaja kojeg pišemo uz živu muziku prenosimo i kratak video materijal iz objektiva naše kamere.

 

DAN DRUGI

12:00 

Odmarajući se od mnogobrojnih aktivnosti iz prethodnog dana, drugog dana trajanja konferencije predavanja smo počeli da pratimo od 11 časova. Stevan Majstorović iz Majlab d.o.o. je predstavio razvoj tehnologija koje se koriste na Internetu od Web-a kao prezentacionog medija, Web-a 1.0, pa sve do Web-a 2.0 u čijem kreiranju sadržaja aktivno učestvuju njegovi korisnici.

Zatim je usledilo predavanje Dragana Varagića čije isečke možete pogledati na sledećem videu. 


Dosta zanimljivo predavanje koje je održala Tanja Gligorović ticalo se kompanijskog nastupa na Internetu firme Podravka d.d. iz Hrvatske. Ona je predstavila prednosti digitalnog PR-a i aktivnosti koje firma Podravka d.d. sprovodi u tom cilju. Mogu zaključiti samo da je takav nastup na Internetu neke Srpske firme i dalje naučna fantastika.

Usledilo je predstavljanje nekoliko Internet mareting servisa, što postojećih, što novih, ali i nekoliko postojećih koji dopunjavaju svoju ponudu.


Posle uvodnog predstavljanja svake od Internet marketing agencija, usledio je okrugli sto gde se razmatralo stanje oglašavanja na Internetu u Srbiji. Posetioci konferencije su mogli da postave pitanja, i na jednom mestu dobiju odgovor od svih predstavnika ovih agencija.
 

Danas se stidiš, sutra je već kasno!

blog | 28 Mart, 2008 01:30

Uredništvu blog.rs servisa obratio se koordinacioni tim projekta „Danas se stidiš, sutra je već kasno!“ sa Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, i od nas zatražio tehničku podršku za realizaciju svoje zamisli. Uredništvo je u ovim mladim i odlučnim ljudima prepoznalo visok potencijal zrelosti i svesti o ogromnom problemu koji pogađa ženski deo populacije Republike Srbije. Ideju da se studentkinjama, mladim ženama, ukaže na alarmantnost situacije u kojoj se nalazi naša zemlja po pitanju karcinoma grlića materice, blog.rs je doživeo kao vid dužnosti i bezpogovorno odlučio da pruži svu moguću pomoć. Projekat je trenutno baziran samo na studentkinjama Univerziteta u Kragujevcu, ali ima veliki potencijal za širenje i na ostale delove Republike Srbije. Ohrabreni smo činjenicom da je država preko Ministarstva prosvete i sporta delom pomogla ovaj projekat, kao i Studentska Asocijacija Univerziteta u Kragujevcu koja preko svih svojih ogranaka na pojedinačnim fakultetima Univerziteta u Kragujevcu učestvuje u neposrednoj realizaciji svih postavljenih ciljeva, zatim Studentski kulturni centar u Kragujevcu, rektorat, uprave fakulteta, mnoge privatne i društvene firme, farmaceutske kuće i mnogi drugi kolektivi i pojedinci.

Uredništvo je bilo zapanjeno podacima, sa kojima su nas upoznali članovi koordinacionog tima navedenog projekta, a tiču se učestalosti karcinoma grlića materice kod žena Republike Srbije. U nama se probudio strah ali i neverovatna odlučnost da pokušamo da pomognemo svim ženama da razumeju i prihvate neophodnost ginekoloških pregleda kao preduslova zdravlja i kvaliteta budućeg života.

Na sledećem linku možete preuzeti brošuru ovog projekta: 


Brošura „Danas se stidiš, sutra je već kasno!“
 

 


Pogledajte skeč koji je pripremio koordinacioni tim projekta
„Danas se stidiš, sutra je već kasno!“

 

Šta nam je rekao koordinacioni tim projekta „Danas se stidiš, sutra je već kasno!“

DEFINICIJA PROBLEMA

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije svake godine pola miliona žena u svetu oboli od raka grlića materice. Više od polovine njih umre, a 80% umrlih je iz zemalja u razvoju. Prema saopštenju Ministarstva zdravlja Republike Srbije, trenutno je Republika Srbija zemlja sa najvećom incidencom karcinoma materice u odnosu na ukupan broj stanovnika u Evropi. U Srbiji oboljeva 25 na 100.000 žena/god., a u nekim delovima zemlje broj prelazi 30. Svake godine u našoj zemlji od raka grlića materice oboli 1400, a umre gotovo 500 žena. To znači da u proseku svakog dana od raka grilća materice oboli četiri, a umre jedna žena Srbije. Prema podacima Instituta za zaštitu zdravlja, u Srbiji je karcinom grlića materice na trećem mestu po učestalosti pojavljivanja, a četvrti po redu uzroka smrti među malignim oboljenjima kod žena.

ŽRTVE PROBLEMA

Ovakav tempo progresije bolesti koje pogađaju ženski reproduktivni sistem zasigurno će izuzetno negativno uticati na opšti natalitet populacije u Republici Srbiji. Takođe, sam kvalitet života žena pogođenih ovim bolestima frapantno će se umanjiti, a ujedno negativno uticati kako na bliže tako i na šire okruženje obolele. Pored obolele žene koja će nesumljivo trpeti kako telesne tako i psihičke bolove, porodica obolele biće podložna neizbežnim stresovima. Sistem zdravstvene zaštite Republike Srbije, gledano sa ekonomske tačke gledišta, trpeće drastično veće finansijske udare nego što bi to bilo ukoliko bi se podržale ideje popularizacije preventivnih ginekoloških pregleda.

NAŠ ZAKLJUČAK

Iz svega navedenog može se izvesti očigledan zaključak: da problem preventive malignih bolesti ženskog reproduktivnog sistema postoji u Republici Srbiji i da je taj problem ogroman. Smatramo da je razlog tome izuzetno loša informisanost mlade populacije o samom činu ginekološkog pregleda koji se umnogome doživljava kao bolno iskustvo, a pri tome se u potpunosti zanemaruje opravdanost i svrsishodnost istog. Takođe, ogromna većina devojaka nikada nije ni čula za testove za rano otkrivanje maligniteta (Papanikolau test itd.) ili apsolutno ne zna šta ti testovi podrazumevaju i iz čega se sastoje. Za ciljnu populaciju označili smo studentkinje isključivo jer predstavljaju godište kada je stepen seksualne aktivnosti najviši pa stoga i mogućnost izloženosti HPV-u (Humani papiloma virus - izazivač karcinoma grlića materice), a ujedno i najviša svest za prihvatanje promena životnih navika.

NAŠI CILJEVI

Osnovni ciljevi ovog projekta su: popularizacija preventivnih ginekoloških pregleda, promena svesti studentkinja kontinuiranim edukativnim akcijama i peticija o uvođenje obaveznog ginekološkog pregleda za sve studentkinje pri upisu u narednu godinu studija na Univerzitetu u Kragujevcu. Pored osnovnih, ovaj projekat ima za cilj i da edukuje studentkinje o samom činu izvođenja ginekološkog pregleda i Papanikolau testa, kao i o samopregledu dojke, da proizvede efekat neprekidnog ukazivanja na navedeni problem, da prikupi adekvatne i neposredne podatke o trenutnim navikama i svesti studentkinja kada su u pitanju preventivni ginekološki pregledi, da na lokalnom i globalnom nivou skrene pažnju javnosti na hitnost i  neophodnost rešavanja ovog problema i da pokaže da je problem rešiv.

Da bi se navedeni ciljevi dostigli pred sobom imamo niz zadataka:

 • Obaveštenje lokalnih i nacionalnih medija, relevantnih institucija grada Kragujevca i Republike Srbije o ideji projekta i toku akcija.
 • U toku prve sedmice - deljenje brošura studentkinjama Univerziteta u Kragujevcu koje će sadržati: relevantne i zabrinjavajuće informacije o aktuelnom problemu, rešenja za aktuelni problem, opis onoga što žene mogu očekivati pri odlasku kod ginekologa sa pristupom ličnog doživljaja, opis i objašnjenje značaja i ciljeva Papanikolau testa.
 • Tokom čitavog projekta - deljenje simbola akcije studentkinjama Univerziteta u Kragujevcu: popularne gumene narukvice sa sloganom akcije (narukvica kao modni detalj bitan ženskoj populaciji a ujedno nosilac slogana/poruke koja direktno utiče na promenu svesti).
 • Anketiranje (anonimna anketa) studentkinja Univerziteta u Kragujevcu u trajanju od  sedam radnih dana o: učestalosti poseta ginekologu, svesti o prisutnosti problema, teškoćama sa kojima se susreću u ostvarenju namere da posete ginekologa, potencijalnoj podršci koju bi pružili ideji uvođenja obaveznog Papanikolau testa pri upisu u narednu godinu studija i polno prenosivim bolestima.
 • Organizovanje tribina na svakom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu (putujuća tribina) sa kompetentnim predavačima i pacijentkinjama obolelim od karcinoma grlića materice, kao i prezentacijom kratkotrajnog ciljanog i veoma upečatljivog filma.
 • Deljenje diskova koji će sadržati kvalitetnu prezentaciju o aktuelnom problemu, ponuđenim rešenjima, edukativni film i skeč koji prate projekat.
 • Prezentovanje filma i skeča na lokalnim televizijskim stanicama sa udarnim informacijama o aktuelnom problemu i sloganom akcije, u periodu od početka rada putujuće tribine pa do kraja projekta. Skeč će pratiti čitav projekat.
 • Nakon putujuće tribine - organizovanje punktova u holu svakog pojedinačnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu na kojima će studentkinje moći da se u željenom terminu prijave za besplatan ginekološki pregled u nekoj od ponuđenih ordinacija.
 • Nedelja besplatnih ginekoloških pregleda: u okviru ove nedelje studentkinje će moći da posete izabranog ginekologa u prethodno zakazanom terminu.
 • Prikupljanje statistički podataka iz ginekoloških ordinacija koje su učestvovale u projektu.
 • Evaluacija dobijenih podataka.
 • Sprovođenje peticije među studentkinjama o uvođenju obaveznog testa za studentkinje za rano otkrivanje karcinoma grlića materice pri upisu u narednu godinu studija.
 • Uz dovoljan broj potpisa (50%+1) upućivanje peticije Savetu Univerziteta u Kragujevcu.

NAŠE LJUDSTVO

Čitavim projektom rukovodiće koordinacioni tim koji se sastoji od idejnog tvorca projekta, studenata medicine završnih godina studija, profesora na medicinskom fakultetu i doktora iz primarne zdravstvene zaštite. Broj članova koordinacionog tima je optimalan i potpuno je u skladu sa svim predviđenim poslovima koje ovaj projekat nosi.  Koordinacioni tim će voditi računa o realizaciji svih delova projekta kao i o adekvatnoj raspodeli finansijskih sredstava. Nakon završetka pojedinačnih etapa projekta koordinacioni tim će sastavljati pisani izveštaj o celom toku etape i o postizanju postavljenog cilja., kao i o materijalnim troškovima predviđenih i utrošenih za navedenu etapu. Po okončanju projekta koordinacioni tim će izvršiti evaluaciju svih akcija.

Na terenu će raditi promoteri. Svaki fakultet će imati po tri promotera. Promoteri će biti studentkinje fakulteta na kome se akcije izvode, odnosno, svaki fakultet Univerziteta u Kragujevcu imaće svoja tri promotera koji će biti prepoznatljivi među svojim kolegama kako zbog same pripadnosti fakultetu, tako i po majicama i kačketima sa sloganom projekta.

Na terenu će raditi i volonteri čija će uloga zavisiti od složenosti i specifičnosti pojedinačnih etapa projekta.

Tribine će voditi predavači, profesori Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.
Pregledi će se vršiti u registrovanim ginekološkim ordinacijama na području grada Kragujevca, kao i u Jagodini, Kraljevu i Užicu, gradovima gde se nalaze pojedini fakulteti koji deluju u okviru Univerziteta u Kragujevcu.

Edukacioni film i skeč će, po idejnom rešenju tvorca projekta i uz saglasnost koordinacionog tima, snimati studenti.

BORBA JE POČELA

Alarmantnost situacije u kojoj se naša zemlja nalazi po pitanju karcinoma grlića materice najbolje je oslikana u najavama Ministarstva zdravlja Srbije da će otpočeti nacionalni program borbe protiv ove bolesti koji će voditi Udruženje ginekološke onkologije Srbije, Udruženje za kolposkopiju i patologiju grlića materice, Društvo Srbije za borbu protiv raka, Klinički centar Srbije kao i mnogobrojne druge zdravstvene institucije i nevladine organizacije.

PRIDRUŽI SE

Nemoj da misliš da se ovaj problem ne tiče tebe. Tiče se celog društva. Svi mi živimo pod istim krovom. Ako nas ne bude krov će se urušiti.

Pomozimo svim ženama. Uključi se. Nemoj da budeš nemi posmatrač!!!

Blog osnove - besplatna e-knjiga

blog | 28 Mart, 2008 00:37

Cilj ove besplatne e-knjige je da se na pristupačan način objasni fenomen bloga i pojava koje okružuju ovaj fenomen, kao i da se kroz upotrebu bloga na kvalitetan način prikaže praktična primena Interneta u poslovne i promotivne svrhe.

Knjigu možete besplatno preuzeti sa bloga Dragana Varagića, autora knjige, na sledećem linku: 

http://www.draganvaragic.com/weblog/index.php/blog-osnove

[Novo] Povećana kvota na 20MB

blog | 28 Mart, 2008 00:13

Na predlog mnogih blogera, povećali smo kvotu za smeštanje dokumenata na 20MB. Pod opcijom „Moji dokumenti“ u administrativnom delu vašeg bloga možete smeštati slike, audio i video datoteke i zip arhive.

Novi servis: feed.blog.co.yu

blog | 19 Februar, 2008 22:01

Poštovani korisnici blog.rs servisa. Sa zadovoljstvom objavljujemo da je u rad pušten novi servis – feed.blog.rs. U pitanju je servis ćija je svrha lako praćenje najzanimljivijih srpskih blogova na jednom mestu. Trudili smo se da odaberemo blogove kvalitetnog i zanimljivog sadržaja.  Na servisu su obuhvaćeni blogovi sa svih srpskih blog servisa i privatni blogovi. Ukoliko mislite da imate dovoljno zanimljiv i kvalitetan blog, možete ga prijaviti na servis. Uredništvo servisa feed.blog.rs zadržava pravo izbora blogova koji će se naći na listi. Servis je trenutno u beta fazi, tako da će svi eventualni nedostaci biti blagovremeno ispravljeni. Svi komentari i kritike su dobrodošli.

Adresa servisa je: http://feed.blog.rs.

 
Powered by blog.rs