Blog Magazin

Danas se stidiš, sutra je već kasno!

blog | 28 Mart, 2008 01:30

Uredništvu blog.rs servisa obratio se koordinacioni tim projekta „Danas se stidiš, sutra je već kasno!“ sa Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, i od nas zatražio tehničku podršku za realizaciju svoje zamisli. Uredništvo je u ovim mladim i odlučnim ljudima prepoznalo visok potencijal zrelosti i svesti o ogromnom problemu koji pogađa ženski deo populacije Republike Srbije. Ideju da se studentkinjama, mladim ženama, ukaže na alarmantnost situacije u kojoj se nalazi naša zemlja po pitanju karcinoma grlića materice, blog.rs je doživeo kao vid dužnosti i bezpogovorno odlučio da pruži svu moguću pomoć. Projekat je trenutno baziran samo na studentkinjama Univerziteta u Kragujevcu, ali ima veliki potencijal za širenje i na ostale delove Republike Srbije. Ohrabreni smo činjenicom da je država preko Ministarstva prosvete i sporta delom pomogla ovaj projekat, kao i Studentska Asocijacija Univerziteta u Kragujevcu koja preko svih svojih ogranaka na pojedinačnim fakultetima Univerziteta u Kragujevcu učestvuje u neposrednoj realizaciji svih postavljenih ciljeva, zatim Studentski kulturni centar u Kragujevcu, rektorat, uprave fakulteta, mnoge privatne i društvene firme, farmaceutske kuće i mnogi drugi kolektivi i pojedinci.

Uredništvo je bilo zapanjeno podacima, sa kojima su nas upoznali članovi koordinacionog tima navedenog projekta, a tiču se učestalosti karcinoma grlića materice kod žena Republike Srbije. U nama se probudio strah ali i neverovatna odlučnost da pokušamo da pomognemo svim ženama da razumeju i prihvate neophodnost ginekoloških pregleda kao preduslova zdravlja i kvaliteta budućeg života.

Na sledećem linku možete preuzeti brošuru ovog projekta: 


Brošura „Danas se stidiš, sutra je već kasno!“
 

 


Pogledajte skeč koji je pripremio koordinacioni tim projekta
„Danas se stidiš, sutra je već kasno!“

 

Šta nam je rekao koordinacioni tim projekta „Danas se stidiš, sutra je već kasno!“

DEFINICIJA PROBLEMA

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije svake godine pola miliona žena u svetu oboli od raka grlića materice. Više od polovine njih umre, a 80% umrlih je iz zemalja u razvoju. Prema saopštenju Ministarstva zdravlja Republike Srbije, trenutno je Republika Srbija zemlja sa najvećom incidencom karcinoma materice u odnosu na ukupan broj stanovnika u Evropi. U Srbiji oboljeva 25 na 100.000 žena/god., a u nekim delovima zemlje broj prelazi 30. Svake godine u našoj zemlji od raka grlića materice oboli 1400, a umre gotovo 500 žena. To znači da u proseku svakog dana od raka grilća materice oboli četiri, a umre jedna žena Srbije. Prema podacima Instituta za zaštitu zdravlja, u Srbiji je karcinom grlića materice na trećem mestu po učestalosti pojavljivanja, a četvrti po redu uzroka smrti među malignim oboljenjima kod žena.

ŽRTVE PROBLEMA

Ovakav tempo progresije bolesti koje pogađaju ženski reproduktivni sistem zasigurno će izuzetno negativno uticati na opšti natalitet populacije u Republici Srbiji. Takođe, sam kvalitet života žena pogođenih ovim bolestima frapantno će se umanjiti, a ujedno negativno uticati kako na bliže tako i na šire okruženje obolele. Pored obolele žene koja će nesumljivo trpeti kako telesne tako i psihičke bolove, porodica obolele biće podložna neizbežnim stresovima. Sistem zdravstvene zaštite Republike Srbije, gledano sa ekonomske tačke gledišta, trpeće drastično veće finansijske udare nego što bi to bilo ukoliko bi se podržale ideje popularizacije preventivnih ginekoloških pregleda.

NAŠ ZAKLJUČAK

Iz svega navedenog može se izvesti očigledan zaključak: da problem preventive malignih bolesti ženskog reproduktivnog sistema postoji u Republici Srbiji i da je taj problem ogroman. Smatramo da je razlog tome izuzetno loša informisanost mlade populacije o samom činu ginekološkog pregleda koji se umnogome doživljava kao bolno iskustvo, a pri tome se u potpunosti zanemaruje opravdanost i svrsishodnost istog. Takođe, ogromna većina devojaka nikada nije ni čula za testove za rano otkrivanje maligniteta (Papanikolau test itd.) ili apsolutno ne zna šta ti testovi podrazumevaju i iz čega se sastoje. Za ciljnu populaciju označili smo studentkinje isključivo jer predstavljaju godište kada je stepen seksualne aktivnosti najviši pa stoga i mogućnost izloženosti HPV-u (Humani papiloma virus - izazivač karcinoma grlića materice), a ujedno i najviša svest za prihvatanje promena životnih navika.

NAŠI CILJEVI

Osnovni ciljevi ovog projekta su: popularizacija preventivnih ginekoloških pregleda, promena svesti studentkinja kontinuiranim edukativnim akcijama i peticija o uvođenje obaveznog ginekološkog pregleda za sve studentkinje pri upisu u narednu godinu studija na Univerzitetu u Kragujevcu. Pored osnovnih, ovaj projekat ima za cilj i da edukuje studentkinje o samom činu izvođenja ginekološkog pregleda i Papanikolau testa, kao i o samopregledu dojke, da proizvede efekat neprekidnog ukazivanja na navedeni problem, da prikupi adekvatne i neposredne podatke o trenutnim navikama i svesti studentkinja kada su u pitanju preventivni ginekološki pregledi, da na lokalnom i globalnom nivou skrene pažnju javnosti na hitnost i  neophodnost rešavanja ovog problema i da pokaže da je problem rešiv.

Da bi se navedeni ciljevi dostigli pred sobom imamo niz zadataka:

 • Obaveštenje lokalnih i nacionalnih medija, relevantnih institucija grada Kragujevca i Republike Srbije o ideji projekta i toku akcija.
 • U toku prve sedmice - deljenje brošura studentkinjama Univerziteta u Kragujevcu koje će sadržati: relevantne i zabrinjavajuće informacije o aktuelnom problemu, rešenja za aktuelni problem, opis onoga što žene mogu očekivati pri odlasku kod ginekologa sa pristupom ličnog doživljaja, opis i objašnjenje značaja i ciljeva Papanikolau testa.
 • Tokom čitavog projekta - deljenje simbola akcije studentkinjama Univerziteta u Kragujevcu: popularne gumene narukvice sa sloganom akcije (narukvica kao modni detalj bitan ženskoj populaciji a ujedno nosilac slogana/poruke koja direktno utiče na promenu svesti).
 • Anketiranje (anonimna anketa) studentkinja Univerziteta u Kragujevcu u trajanju od  sedam radnih dana o: učestalosti poseta ginekologu, svesti o prisutnosti problema, teškoćama sa kojima se susreću u ostvarenju namere da posete ginekologa, potencijalnoj podršci koju bi pružili ideji uvođenja obaveznog Papanikolau testa pri upisu u narednu godinu studija i polno prenosivim bolestima.
 • Organizovanje tribina na svakom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu (putujuća tribina) sa kompetentnim predavačima i pacijentkinjama obolelim od karcinoma grlića materice, kao i prezentacijom kratkotrajnog ciljanog i veoma upečatljivog filma.
 • Deljenje diskova koji će sadržati kvalitetnu prezentaciju o aktuelnom problemu, ponuđenim rešenjima, edukativni film i skeč koji prate projekat.
 • Prezentovanje filma i skeča na lokalnim televizijskim stanicama sa udarnim informacijama o aktuelnom problemu i sloganom akcije, u periodu od početka rada putujuće tribine pa do kraja projekta. Skeč će pratiti čitav projekat.
 • Nakon putujuće tribine - organizovanje punktova u holu svakog pojedinačnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu na kojima će studentkinje moći da se u željenom terminu prijave za besplatan ginekološki pregled u nekoj od ponuđenih ordinacija.
 • Nedelja besplatnih ginekoloških pregleda: u okviru ove nedelje studentkinje će moći da posete izabranog ginekologa u prethodno zakazanom terminu.
 • Prikupljanje statistički podataka iz ginekoloških ordinacija koje su učestvovale u projektu.
 • Evaluacija dobijenih podataka.
 • Sprovođenje peticije među studentkinjama o uvođenju obaveznog testa za studentkinje za rano otkrivanje karcinoma grlića materice pri upisu u narednu godinu studija.
 • Uz dovoljan broj potpisa (50%+1) upućivanje peticije Savetu Univerziteta u Kragujevcu.

NAŠE LJUDSTVO

Čitavim projektom rukovodiće koordinacioni tim koji se sastoji od idejnog tvorca projekta, studenata medicine završnih godina studija, profesora na medicinskom fakultetu i doktora iz primarne zdravstvene zaštite. Broj članova koordinacionog tima je optimalan i potpuno je u skladu sa svim predviđenim poslovima koje ovaj projekat nosi.  Koordinacioni tim će voditi računa o realizaciji svih delova projekta kao i o adekvatnoj raspodeli finansijskih sredstava. Nakon završetka pojedinačnih etapa projekta koordinacioni tim će sastavljati pisani izveštaj o celom toku etape i o postizanju postavljenog cilja., kao i o materijalnim troškovima predviđenih i utrošenih za navedenu etapu. Po okončanju projekta koordinacioni tim će izvršiti evaluaciju svih akcija.

Na terenu će raditi promoteri. Svaki fakultet će imati po tri promotera. Promoteri će biti studentkinje fakulteta na kome se akcije izvode, odnosno, svaki fakultet Univerziteta u Kragujevcu imaće svoja tri promotera koji će biti prepoznatljivi među svojim kolegama kako zbog same pripadnosti fakultetu, tako i po majicama i kačketima sa sloganom projekta.

Na terenu će raditi i volonteri čija će uloga zavisiti od složenosti i specifičnosti pojedinačnih etapa projekta.

Tribine će voditi predavači, profesori Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.
Pregledi će se vršiti u registrovanim ginekološkim ordinacijama na području grada Kragujevca, kao i u Jagodini, Kraljevu i Užicu, gradovima gde se nalaze pojedini fakulteti koji deluju u okviru Univerziteta u Kragujevcu.

Edukacioni film i skeč će, po idejnom rešenju tvorca projekta i uz saglasnost koordinacionog tima, snimati studenti.

BORBA JE POČELA

Alarmantnost situacije u kojoj se naša zemlja nalazi po pitanju karcinoma grlića materice najbolje je oslikana u najavama Ministarstva zdravlja Srbije da će otpočeti nacionalni program borbe protiv ove bolesti koji će voditi Udruženje ginekološke onkologije Srbije, Udruženje za kolposkopiju i patologiju grlića materice, Društvo Srbije za borbu protiv raka, Klinički centar Srbije kao i mnogobrojne druge zdravstvene institucije i nevladine organizacije.

PRIDRUŽI SE

Nemoj da misliš da se ovaj problem ne tiče tebe. Tiče se celog društva. Svi mi živimo pod istim krovom. Ako nas ne bude krov će se urušiti.

Pomozimo svim ženama. Uključi se. Nemoj da budeš nemi posmatrač!!!

Komentari

Re: Danas se stidiš, sutra je već kasno!

Ljiljana Nikolić | 28/03/2008, 07:20

Zaista akcija koja uliva nadu. Sigurna sam da ćete naići na široku i aktivnu podršku.
Upravo završavam pripreme za postavljanje sopstvenog sajta posvećenog đacima i spremna sam da promovišem vašu akciju. Sajt treba da bude postavljen krajem aprila i biće mi drago ako do tada stupimo u kontakt.
Mnogo sreće

Re: Danas se stidiš, sutra je već kasno!

domacica | 28/03/2008, 10:11

bravo za pokretače akcije i blog.co.yu koji se pridružio da ovo izadje iz lokalnih okvira!
Prijatno!

Re: Danas se stidiš, sutra je već kasno!

krilaandjela | 28/03/2008, 10:16

Свака част тако треба

Re: Danas se stidiš, sutra je već kasno!

pinokio | 28/03/2008, 12:40

Cini mi se da i u ovoj zemlji nesto pocinje da se desava na pravi nacin! Samo napred!!!

Re: Danas se stidiš, sutra je već kasno!

misha | 28/03/2008, 12:46

Drago mi je da se svest u nas Srba širi...!!!
Pozz i podrška!

Re: Danas se stidiš, sutra je već kasno!

Baladašević | 28/03/2008, 13:20

Naravno, podrška, za akciju na svim nivoima! Tužno je pinokio što, poznavajući vrstu homo balcanicus, čiji je stil življenja "ja i niko drugi", bojim se da ovo neće ići tako lako. Ali, bitno je da je krenulo...

Re: Danas se stidiš, sutra je već kasno!

pinokio | 28/03/2008, 15:47

Nista u ovoj zemlji ne ide lako, ali ako budu uporni mislim da nesto mogu uraditi.

Re: Danas se stidiš, sutra je već kasno!

tuzna | 28/03/2008, 20:06

podrzavam!svaka cast administratorima!

DRAGO NAM JE DA NISMO SAMI

KOORDINACIONI TIM PROJEKTA | 29/03/2008, 11:16

Drago nam je da je nasa akcija dobila pozitivan odjek medju blogerima. Vasa, kao i svaka druga podrska mnogo nam znaci.Shvatamo da nismo sami u ovoj borbi, kao sto i ne treba da budemo. Sa Vama pobedjujemo karcinom grlica materice!!! Pridruzite se i zajedno prosirimo borbu i na Vas grad!!!
Zahvaljujemo se i urednicima magazina koji su u rekordnom roku odgovorili na nase molbe i dali posebnu notu citavom projektu.
Jos jednom HVALA SVIMA!!!

KONTAKT

KOORDINACIONI TIM PROJEKTA | 29/03/2008, 11:27

Naravno,za sve one koji zele da stupe u kontakt sa nama dostupni smo na mail banex82@yahoo.com. Bice nam cast da odgovorimo na Vasa pitanja i sugestije. Nadamo se da ste i Vi buduci clan tima za borbu protiv ubice zena.

Re: Danas se stidiš, sutra je već kasno!

Lara | 04/05/2008, 02:04

1. korak je najbitniji! Drago mi je da se o ovom problemu prica,tako i treba!
Zelim i nadam se da cemo uspeti zajedno da skrenemo paznju svim zenama..
Moje postovanje

Re: Danas se stidiš, sutra je već kasno!

Sora | 16/07/2008, 02:54

Ovo je prvi, ali pravi korak. Ostali neka budu i radikalniji, bar dok zene ne prestanu da se stide ili dok ne povrate poverenje u ginekologe.
Vase lepe namere i delovanje su sigurno pokrenule mnoge zene. Zelim vam (nam) puno uspeha!

Re: Danas se stidiš, sutra je već kasno!

smucalica | 14/01/2009, 22:07

svaka cast za pokretanje akcije!

Odlično

Danica | 10/06/2009, 09:09

Svaka vam čast!

Svaka Vam čast!

Valentina Šekarić | 20/06/2009, 02:40

Sasvim slučajno, neobavezno lutajući po internetu,naišla sam na ovaj Vaš projekat i oduševila se. Mislim da je prevencija i edukacija naših ljudi neophodna, jer su upravo one ključ uspeha u našem poslu.Inače,živim i studiram medicinu u Kanadi koja jako mnogo polaže upravo na ovakve vidove zdravstvene zaštite.Sličan projekat nedavno sam pokrenula i sama putem svog bloga "Čarobni svet medicine" (http://medicor.wordpress.com) sa ciljem da upoznam naše ljude sa patologijom raznih bolesti i ukažem im na važnost preventive.
Sa obzirom na to da sam daleko,a iskreno želim da podržim ovaj projekat,smatrala sam da mogu preneti ovaj post i na svoj blog kako bi što više ljudi čulo za njega.Naravno,na svom blogu sam napisala da je članak preuzet sa blog.co.yu:-))
Još jednom, veliki pozdrav celom koordinacionom timu,osnivačima ovog projekta i ekipi blog-a koja je podržala ovaj projekat.

Re: Danas se stidiš, sutra je već kasno!

stinkfist | 14/09/2009, 17:51

Nisam znala ranije za ovu akciju, drago mi je da postoji tako nesto. :)
Svidja mi se sta je receno o ginekoloskim pregledima, kako se devojke fokusiraju samo na neprijatnost, a ne na korist toga. Naravno, boli, neugodno je, radije ne bismo bili tu, ali mnogo neprijatnije je biti bolestan.
Ja sam brucos farmacije, i na vezbama iz anatomije nam je asistenkinja pricala o raku grlica materice, bas povodom toga sto smo vodeca zemlja po broju obolelih. To je rak koji se moze otkriti u pocetnim stadijumima, sto je prava sreca u nesreci, zato sto nisu svi takvi, na zalost. Ako se otkrije na vreme, nakon uspesne operacije, zena cak moze i da radja posle toga! Medjutim, ako se kasno otkrije, mora se ukloniti i cela materica. A sve to moze se spreciti samo redovnom kontrolom!!
Takodje, na medicini su nam rekli da je ginekoloska sluzba na Studentskoj poliklinici u Beogradu jako dobra. :)

komentar

mica | 24/09/2009, 12:32

ovo je divno

Re: Danas se stidiš, sutra je već kasno!

dijana86 | 01/11/2009, 17:10

Vrlo pohvalno. Svaka cast na inicijativi. Respect.

 
Powered by blog.rs