Blog Magazin

Projekat „VIP - Volonterizam ipak praksa“

blog | 12 Novembar, 2009 23:18

Grupa 484, u okviru projekta „VIP - Volonterizam ipak praksa“, organizuje konkurs za volontere koji je otvoren za studente fakulteta u Beogradu, Nišu i Kragujevcu kao i za učenike srednjih škola u navedenim gradovima.

Volonteri će kroz ovaj projekat dobiti priliku da osmisle i realizuju sopstvene male projekte namenjene najugroženijim grupama stanovništva (izbegla i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji, Romi, deca bez roditeljskog staranja i ostale ugrožene grupe).

Projekti i aktivnosti koje će volonteri realizovati, u dogovoru sa institucijom/fakultetom, mogu se bodovati i kao seminarski rad, praksa, predispitne obaveze itd.

Pored toga, volonteri će proći adekvatnu edukaciju za rad sa ugroženim grupama (za koju će dobiti i potvrdu), dobiće iskustvo u radu na terenu kao i priliku da se njihov projekat predstavi široj javnosti, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Svi troškovi transporta, realizacije aktivnosti, radnog materijala i seminara biće pokriveni.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem 2 formulara na sledećoj internet adresi: www.grupa484.org.rs (projekat VIP) i njihovim slanjem na office@grupa484.org.rs uz naznaku „ZA PROJEKAT VIP“.

Rok za prijavljivanje za učenike i studente iz Beograda je utorak 10. novembar, odnosno ponedeljak 16. novembar za učenike i studente iz Niša i Kragujevca.

Grupa 484 realizuje ovaj projekt u okviru sprovođenja Nacionalne strategije i akcionog plana za mlade u saradnji sa Volonterskim centrom Niš, Volonterskim centrom Kragujevac i brojnim fakultetima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta.

Više informacija možete dobiti na internet adresi Grupe 484 (www.grupa484.org.rs) kao i na sledeće brojeve telefona: 011/2631-246, 018/244-995 i 034/373-260.
 
Powered by blog.rs