Blog Magazin

Projekat „VIP - Volonterizam ipak praksa“

blog | 12 Novembar, 2009 23:18

Grupa 484, u okviru projekta „VIP - Volonterizam ipak praksa“, organizuje konkurs za volontere koji je otvoren za studente fakulteta u Beogradu, Nišu i Kragujevcu kao i za učenike srednjih škola u navedenim gradovima.

Volonteri će kroz ovaj projekat dobiti priliku da osmisle i realizuju sopstvene male projekte namenjene najugroženijim grupama stanovništva (izbegla i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji, Romi, deca bez roditeljskog staranja i ostale ugrožene grupe).

Projekti i aktivnosti koje će volonteri realizovati, u dogovoru sa institucijom/fakultetom, mogu se bodovati i kao seminarski rad, praksa, predispitne obaveze itd.

Pored toga, volonteri će proći adekvatnu edukaciju za rad sa ugroženim grupama (za koju će dobiti i potvrdu), dobiće iskustvo u radu na terenu kao i priliku da se njihov projekat predstavi široj javnosti, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Svi troškovi transporta, realizacije aktivnosti, radnog materijala i seminara biće pokriveni.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem 2 formulara na sledećoj internet adresi: www.grupa484.org.rs (projekat VIP) i njihovim slanjem na office@grupa484.org.rs uz naznaku „ZA PROJEKAT VIP“.

Rok za prijavljivanje za učenike i studente iz Beograda je utorak 10. novembar, odnosno ponedeljak 16. novembar za učenike i studente iz Niša i Kragujevca.

Grupa 484 realizuje ovaj projekt u okviru sprovođenja Nacionalne strategije i akcionog plana za mlade u saradnji sa Volonterskim centrom Niš, Volonterskim centrom Kragujevac i brojnim fakultetima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta.

Više informacija možete dobiti na internet adresi Grupe 484 (www.grupa484.org.rs) kao i na sledeće brojeve telefona: 011/2631-246, 018/244-995 i 034/373-260.

Blog.rs slavi treći rođendan

blog | 08 Novembar, 2009 19:43

Poštovani blogeri, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da blog.rs na današnji dan puni tačno tri godine. U ljudskim godinama, ovo bi značilo da smo već odavno prohodali, i da smo štaviše već iskusni u tome. Nadam se da smo se do sada već dobro zatrčali, naravno sve u interesu vašeg što lakšeg, bržeg i kvalitetnijeg blog doživljaja. Nadam se da ćemo do naredne godišnjice ispuniti obećanje o velikim pozitivnim promenama koje smo obećali, i time još više utemeljiti svoje mesto na srpskom nebu. Iako su jedine vidljive promene ove godine bile očigledne, to jest prelazak na .rs domen, budite sigurni da smo vredno radili. No ipak, u prvom planu ste vi. Sa preko 7.000 blogova, 600.000 mesečnih poseta i preko 3.000.000 pregledanih stranica na mesečnom nivou, postali ste pravo malo društvo, drustvo u kome se ideje razmenjuju potpuno slobodno bez cenzure i ustezanja, i društvo koje, čini nam se, ne pati od istih bolesti kao ono pravo veliko i ozbiljno ;) Nadamo se da ćete svojim doprinosom i uticajem napraviti razliku i u pravom društvu i upotrebiti jedinstvenu moć koju vam blog pruža.

Želimo vam i dalje uspešno blogovanje,
Vaša administracija.

 
Powered by blog.rs